Scadoxus multiflorus katherinae

Scadoxus multiflorus katherinae, Photo L. Viljoen
Photo Loukie Viljoen

Scadoxus multiflorus katherinae in cultivation.

Scadoxus multiflorus katherinae, Photo L. Viljoen

Gallery 1 - Author - Genus