Pancratium latifolium Ruiz & Pavon

Flora Peruviana et Chilensis, 3: 54, t.284. 1802.

P. latifolium Ruiz & Pav. est un homonyme postérieur => nom illegitime
= Urceolina valida Ravenna, 1985.

Page 54
PANCRATIUM LATIFOLIUM. Icon. CCLXXXIV. Fig. b.
7. P. spathâ multiflorâ, floribus dependentibus, foliis lang- ceolato-oblongis latis. RADICIS Fibrae filiformes, longae, flexuosae. BULBUS subrotundus, tunicatus ; tunicis apice imbricatis.
55
HEXANDRIA MONOGYNIA. SCAPUS pedalis et ultra, solitarius, teres, lucidus, erectus. FOLIA imbricata, lanceolato-oblonga, acuta, pedalia, la- titudine 2-3pollicaria, supra striata, nitida, subtus ner- vosa, utrinque glabra, petiolata. PETIOLI subteretes, uni-bipollicares. SPATHA multiflora, polyphylla: foliolis sublanceolatis, acu- tis, membranaceis, semicarinatis, deflexis, marcescen- tibus. FLORES ex, septem pluresve, dependentes. PETALA oblongo-lanceolata, acumine minimo, conniven- tia, luteo-rubra, apice viridia. Nectarium luteum, basi viride : Tubus brevis : Limbus sexdentatus. FILAMENTA subulata, dentibus nectarii alternantia, peta- lis longiora. Antherae oblongae, incumbentes. GERMEN inferum , obtusè trigonum. Stylus filiformis, sta- minibus longior. Stigma parvum, obsoletè trigonum. CAPSULA conica, trigona, trilocularis. SEMINA plura, oblongo-subrotunda. HABITAT in Peruviae Andium umbrosis et humidis ne- moribus ad Vitoc arcis Provinciae Tarmae vici tractus et colles. FLORET Decembri, et Januario. Explic. Icon. 1 Nectarium scissum cum staminibus. 2 Pis- tillum auctum. 3 Capsula. 4 Eadem supernè transver- sim secta. 5 Semina.
t.284 - t.287
P. latifolium t.284 C. urceolatum t.287

Crinum urceolatum Ruiz & Pavon

Flora Peruviana et Chilensis, 3: 58, t.287. 1802.

= U. urceolata (Ruiz & Pav.) Asch. & Graebn. 1906

Page 58
CRINUM URCEOLATUM. Icon. CCLXXXVII. Fig. b.
1. C. spathâ multiflorâ , floribus campanulato-urceolatis dependentibus tricoloribus, foliis oblongis longè pe- tiolatis. RADICIS Fibræ filiformes, longæ. BULBUS subrotundus, tunicatus. SCAPUS solitarius, teres, solidus, pedalis, contortus, sub- spiralis. FOLIA in florescentiae tempore solitaria binaque,longè petiolata, erecta, tripalmaria, latitudine sesquipalma- ri, multinervia, utrinque glabra. SPATHA pentaphylla, quinqueflora : foliolis lineari-lanceo- latis, marcescentibus, duobus exterioribus majoribus. FLORES umbellati, pedunculati, dependentes. PEDUNCULI apice attenuati. COROLLA à medio ad basim laciniarum lutea, supernè vi- ridis, marginibus albidis , bipollicaris. Tubus cylindri cus, tenuis, semipollicaris. Limbus campanulato-urceo- latus, sexpartitus : lacinis lanceolatis, concavis, tribus exterioribus acuminatis. STAMINA corollâ paulò longiora. Antherae incumbentes, parvae, luteae. STYLUS staminibus longior. Stigma trigonum. CAPSULA trigona, trisulca , trilocularis. SEMINA plura. HABITAT in Andium nemoribus ad Pozuzo et Pampa- marca tractus. FLORET à junio ad Novembrem.

Disponible sur
www.botanicus.org (page 54, page 55, page 58, t.284, t.287)
www.illustratedgarden.org (t.287, t.284)

Amaryllidaceae
Biblio en ligne
Urceolina